0 st leads

Viktiga Detaljer om Ditt Köp

Köpvillkor & Bestämmelser

Dessa villkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter som kund, samt våra åtaganden gentemot dig. Genom att genomföra ett köp på vår webbplats godkänner du dessa villkor. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta vår kundservice.

Allmänna Villkor & Information

1. Bakgrund

Avtalet sluts mellan Greenleads och det företag som köper ett paket med leads via internet. Företaget som köper tjänsten benämns nedan som “Partnern”. Avtalet reglerar parternas rättigheter och skyldigheter inom samarbetet, där Greenleads levererar kundförfrågningar relaterade till trädgårds- och markarbeten, anpassade efter Partnerns tjänster.

2. Parternas samarbete

Greenleads levererar köpta kundförfrågningar till Partnern. Partnern ska bemöta alla kunder professionellt och trevligt.
En förfrågan avräknas när Partnern har köpt leadet. Man har sedan 72 timmar på sig att reklamera ett lead om man tex inte har fått tag i kunden eller att man inte har lyckats fått ut en offert. Har man inte reklamerat kunden inom 72 timmar kommer leadet att räknas av och man kan inte reklamera jobbet.

3. Kundägande

Partnern äger rätt till samtliga kundförfrågningar som skickas ut. Om kunden redan varit i kontakt med Partnern, skickas en annan förfrågan istället.

4. Sekretess

Avtalsvillkoren ska inte diskuteras med slutkunder eller andra aktörer för att undvika missförstånd och säkerställa efterlevnad av GDPR.

5. Olyckor, försäkring och undermåligt arbete

Partnern ska ha F-skatt och egen företagsförsäkring. Partnern ansvarar för att arbetet utförs professionellt och säkert. Vid olycka eller undermåligt utfört arbete gäller Partnerns försäkring.

6. Pris och villkor för Partnern

Partnern kan själv välja hur många leads som köps vid varje tillfälle. Priset per lead blir lägre vid köp av större volymer. Följande prisnivåer gäller:

 • 1-4 leads: 1470 kr exkl. moms per lead
 • 5-9 leads: 1250 kr exkl. moms per lead
 • 10-19 leads: 980 kr exkl. moms per lead
 • 20-49 leads: 735 kr exkl. moms per lead
 • 50+ leads: 490 kr exkl. moms per lead
 •  

Betalning sker via kortbetalning på internet vid köp av paket med leads. Förfrågningar hämtas själva och skickas löpande. .

7. Paus eller avslut av samarbete samt ångerrätt

Partnern kan pausa eller avsluta samarbetet. Köpta förfrågningar återbetalas ej då kostnader för marknadsföring och administration uppstår direkt vid tjänstens start. Ingen ångerrätt gäller då tjänsten är digital.

8. Accept av samarbetsavtal

Genom att köpa ett paket med leads via internet bekräftar Partnern att de har rätt att teckna avtalet för sitt företag och att de godkänner avtalsvillkoren. Eventuella tvister löses i svensk domstol.


Genom att köpa ett paket med leads bekräftar du att du har rätt att teckna avtalet för ditt företag och att du godkänner avtalsvillkoren.

0
  0
  Din jobbkorg
  Inga jobb inlagdaÅtergå till jobben